Sunday, January 1, 2017

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ


Kaynaştırma yoluyla eğitim özel eğitime muhtaç çocuklara örgün ve yaygın eğitim kurumları içerisinde, normal akranları arasında özür ve özelliklerine uygun olarak verilen eğitime kaynaştırma eğitimi denir.    
Kaynaştırma, bireyselleştirilmiş eğitim plan ve programları içerisinde uygun görülen engelli çocuklarla, normal akranlarının eğitim ve sosyal yönlerden bütünleştirilmesidir.  Maalesef ki  ükemiz   de kaynaştırma eğitimini hakkıyla gerçekleştiren ve uygulayan öğretmen sayımız çok az bulunmaktadır. Kaynaştırma öğrencilerinin o sınıfta +1 değil o sınıfın mevcut sayısının içinde olduğu ve kaynaştırma eğitiminin özel çocuklar için altın değerindeki yıllar olduğu  unutulmamalıdır. Bu nedenle öğretmen arkadaşlara sınıfın en arka sıralarında ‘yaramaz çocuk’ olarak adlandırmak yerine kaynaştırma, bütünleştirme  kavramı için destek olacak bazı öneriler sunulmuştur.
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİ İÇİN SINIF ÖĞRETMENLERİNE ÖNERİLER
-Öğrencinizi gözlemleyin ve tanıyın uygun hedefler koyun (BEP hazırlama)
-Çocuğu tanıyıcı bilgilendirme formu verip aileden çocukla ilgili bilgi alın
-Çocuğun aldığı tanıyı araştırıp bilgi edinin( her aynı tanıyı almış çocuk aynı özelliklere sahip olamasada  çocuğun bireysel farklılıkları olsa da  kafanızda öğrencinizle ilgili bir fikre sahip olmak ona nasıl davranacağınızla ilgili fikir sahibi olmanıza yardımcı olacaktır)
-Uygun pekiştireci neyse onu bulun, olumlu gördüğünüz durumlarda her defasında fırsatları yakalayıp pekiştirin.( Pekiştirme kullanarak öğrencinizin performansının arttığını ve kurallara daha fazla özen göstermeye çalıştığını sizde göreceksiniz)
-Sınıfta oturduğu masa ve sandalye çocuğa fiziksel özelliklerine uygun görme alanına uygun dersi takip için yeterli  konuma sahip olduğuna emin olun.
-Diğer arkadaşlarına oratamda kaynaştırma öğrencisi olmadığı bir zamanda  arkadaşlarının bazı davranışlarına karşı nasıl davranması gerektiğini anlatın.
-Sınıf kurallarını, sınıf kurallarına öğrenciniz  uyana kadar tekrar edin(her kurala uygun davrandığında fırsatlardan yararlanıp aferin …cok güzel yaptın diye her seferinde kuralı betimleyip pekiştirin.)Kuralları beraberde hazırlayabilir, görsellerle destekleyip sınıfın bir köşesine asabilirsiniz.
-Her dersin başında (diğer çocuklardan farklı bir performansa sahipse) öğrencinize uygun bir etkinlik verip ne yapacağını anlatıp diğer çocuklarla öğretime devam edin.(arada bir yanına gidip kontrol etmeniz çocuğun tekrar toparlanmasına ve dikkatini yönlendirmesine  yardımcı olacaktır)
 -Dikkati dağıldığında kendisini toplayacak vakit vermek adına küçük sorumluluklar verin (tahtayı sildirmek, çöp attırmak, arkadaşlarına bir etkinliği dağıtmak  gibi)
-Teneffüs aralarında diğer çocukların kaynaştırma öğrencisini de içinde olacak ortamlar oluşturun
-Diğer arkadaşlarını tanıması ve kaynaşması için zaman zaman sınıfta kİ yerini değiştirebilirsiniz (Bazen bu çocuklar için pekiştireç özelliği de gösterebilir)
- -Problem davranışlar var ise problem davranışların çıkış nedenini yani davranış öncesini inceleyin ve davranıştan sonra sizin davranışlarınız o anlık mı davranışı söndürüyor yoksa sürekliliği var mı! Bunu tespit edin  (davranış sağaltımları için kullandığımız yöntemin sürekliliği çok önemli)
-Çocuğuyla ilgili olumsuz içerikli bilgilendirmeleri  öğrencinizin veya diğer velilerin yanında yapmayın (diğer velilerin olumsuz etkilenmelerine ve öğrencinin olumsuz etkilenmesine sebebiyet verebilir)
-Aileyle , öğrencinizi takip eden doktor ve öğretmeniyle işbirliği içerisinde olun(çocuğun geçirdiği hastalıklar, kullandığı ilaçlar, yaşantısı vb seyler bizim için önemli ipuçları verebilir)

                                                                                                                                     Özel Eğitim Öğretmeni
                                                                                                                                           Lütfiye KALAFAT
No comments:

Post a Comment