Wednesday, August 9, 2017

TUVALET KONTROLÜ ÖĞRETİMİ

Tuvalet kontrolü öğretimi belirli aşamaları olsa da çocuktan çocuğa farklılık gösteren. Sabır , tutarlılık ve süreklilik gerektiren bir dönemdir.
Tuvalet kontrolünün öğretiminde çocukların hazır olma durumuyla birlikte , ebeveynlerin de bu sürece hazırlıklı ve kararlı olmaları gerekmektedir. Bu süreçte sabırsız davranışlar ile çocuğa yaklaşmak sağlıklı bir eğitim sürecini engeller . Ayrıca hazır olmayan çocukları sadece yaşı yaklaştı ya da geldi diyerek zorlamamak gerekir . Çocuğun bu sürece hazır olduğunu birtakım önkoşul becerilerini gözlemleyerek anlayabiliriz.
Bu önkoşul becerileri nelerdir ?
·       Çocuğun basit yönergelerini yerine getirmesi ,
·       Islak ve kirli bezinden rahatsız olması ,
·       Rahatsızlığını jest ve mimikleri ile belli etmesi,
·       Bezinin çıkartılmasını istemesi,
·       En az iki saat kuru kalması,
·       Kıyafetlerini çıkartma ve giyinme girişiminde olma becerilerine sahip olması gerekmektedir
Bu önkoşul becerilerine sahip olan çocuklar ile tuvalet kontrolü öğretimine başlanabilir.
Tuvalet kontrolü öğretimi sırasında izlenecek ipuçları :
1.     Tuvalet Eğitimi sırasında kayıt formu tutmak önemlidir. Çocuğun uyandığı saatten
uyuduğu saate kadar yarım saat aralıklar ile hazırlanmış form size sürecin nasıl ilerlediği
ile ilgili net bilgiyi gösterecektir.


2.     Bu süreçte çocuğun kolaylıkla çıkartıp giyeceği pantolon ve külot giydirilmelidir.
3.     Tuvalete gidileceği zaman net ve sade yönergeler kullanılmalıdır. “Tuvalete gidelim
mi? “ değil ‘Tuvalete gidiyoruz. “ denilmelidir .
4.     Tuvalet ve lavabo çocuğun  boyuna göre değilse basamak ve tuvalet içine ilave
oturma yeri konulmalıdır.
5.     Anne , baba ya da kardeşler bu duruma model olabilir . Tuvalet eğitimini konu alan
kitaplar birlikte okunmalıdır.


6.     Tuvalete oturmak istemeyen  çocuklar için en sevdiği kitap ya da oyuncak
kullanılabilir. Oturma süresi boyunca kitaba bakmasına oyuncağı ile oynamasına izin
verilir . Bu durumun işlevsel olabilmesi için seçilen pekiştireç sadece tuvalete oturduğu
süre kullanılmalıdır.
7.     Çocuk tuvaletini söylediğinde ya da tuvaletini tuvalete yaptığında hemen
pekiştirilmelidir  .
8.     Gerektiğinde çocuğun takip etmesi için görsel ipuçlarından yararlanılmalıdır,
9.     En önemlisi bu süreç boyunca olumsuz dil kullanılmamalıdır. Gün içerisinde
meydana gelen kazalarda yüz buruşturulmamalı “Yine mi altına yaptın? “ “Sen bebek
değilsin altına yapma.” “ Uf çok kötü kokmuş. “ gibi cümleler kurmadan tepkisiz bir
şekilde çocuğun temizliği yapılmalıdır.


10.  Tuvalet öğretimi gece ve gündüz aynı anda uygulanmaya çalışıldığında çocuk için
zorlayıcı olabilir . Gündüz eğitiminden sonra gece tuvalet kontrolü eğitimine yer verilebilir.
Tuvalet kontrolü eğitimi de çocuktan çocuğa değişen,  gelişen durumlara göre farklı yol ve yöntemlerin uygulanacağı bir süreçtir. Gerektiğinde uzman tarafından destek alınmalıdır.

Yazan: 
Okul Önc. Eğ. Ve Ögr. Ögretmeni 

No comments:

Post a Comment